Vývoj a psychika

od hknmnv

Téma vývoja psychiky je aj u športujúcich detí zásadná. V rámci tejto sekcie sa pokúsime odpovedať na celý rad otázok, ktoré si kladie mnoho rodičov športujúcich detí.

Ako môžete ako rodičia rozvíjať sebavedomie mladých športovcov? Ako pomáhať deťom prekonávať prekážky a neúspechy? Ako nájsť hranicu medzi podporou a nátlakom? Čo je bežnou príčinou straty motivácie mladých hráčov? Akých najčastejších chýb sa rodičia v komunikácii so svojimi mladými športovcami dopúšťajú a ako sa im môžu vyhnúť? Psychická kondícia je minimálne rovnako dôležitá ako tá fyzická a je dôležité si uvedomiť, ako rodič môže v tomto ohľade prispieť. Popri odpovediach na uvedené otázky je súčasťou témy aj pohľad na výchovu a športovanie detí.

Diely:

  1. Implicitnosť
  2. Emočná väzba
  3. Cieľové feťáctvo
  4. Pochvaly a odmeny
  5. Limity a ich stanovenie
  6. Skorá špecializácia a talent
  7. Rodičia a ich vplyv na dieťa vo vyvolaní lásky k športu
  8. Energia chcenia a energia zámeru
  9. Vplyv športovania na vývoj dieťaťa
  10. Otázky rodičov a odpovede Mariána Jelínka