Rozhovor s vedúcou komunikácie a prevencie Mjr. Mgr. Dankou Adamikovou

od kiko

✅Cieľom prevencie kriminality je predchádzať kriminalite tak, aby sa darilo zvyšovať kvalitu života a pocitu bezpečia všetkých občanov.? Na dosiahnutie tohto cieľa je dôležité odstraňovať príležitosti pre trestnú a inú protispoločenskú činnosť.? ?Na rozhovor sme si pozvali vedúcu komunikácie a prevencie Mjr. Mgr. Danka Adamiková.??