POĎ HRAŤ HOKEJ

Viac Info

Podporte nás 2% z daní

od hknmnv

V snahe stále zlepšovať podmienky pre našu mládež, obraciame sa na Vás s prosbou: Venujte nám prosím VAŠE 2% zo zaplatenej dane.

Za Vašu prípadnú podporu Vám veľmi pekne ďakujeme.

Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom

Čo treba urobiť, ak sa rozhodnete darovať 2% ?

Ak ste zamestnanec:

Ak ste zamestnanec a nevykonávali ste v predošlom roku dobrovoľnícku činnosť, môžete poukázať 2% z dane. Ak ste však pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3% z dane (požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce).

1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a následne požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% (3%) z Vašej zaplatenej dane, táto suma však musí byť minimálne 3 €.

2. Vyplňte Vyhlásenie spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

Môžete aj zaškrtnúť v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov a my budeme vedieť, od koho sme získali podporu.

3. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad (adresu si nájdete tu).

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie za rok 2023:

1. 2% z dane poukazujete priamo v daňovom priznaní pre fyzické osoby. V tlačive sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: IČO: 50040898 (zarovnanie sprava), Obchodné meno (názov): Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z.

Môžete aj zaškrtnúť v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov a my budeme vedieť, od koho sme získali podporu.

2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2024) na Váš daňový úrad osobne, poštou alebo elektronicky (dávajte si pozor, či sa Vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR).

Ak ste právnická osoba:

V daňovom priznaní pre právnické osoby vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: IČO: 50040898(zarovnanie sprava), Obchodné meno (názov): Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z.

Môžete aj zaškrtnúť v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov a my budeme vedieť, od koho sme získali podporu.

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2022 uplynie 31. marca 2024 (30. júna 2024, 30. septembra 2024) a v tejto lehote je povinnosť aj daň zaplatiť.

Rozhovor s našim moderátorom, Michalom Mišurom ✅

od kiko

✅ Dnes sa dozvieme aký má Michal vzťah k športu, čo ho viedlo k tomu stať sa učiteľom, a povie nám akým spôsobom sa snaží motivovať študentov.?? ?Na rozhovor sme si pozvali učiteľa a moderátora, Mgr. Michala Mišuru. ??

Rozhovor s vedúcou komunikácie a prevencie Mjr. Mgr. Dankou Adamikovou

od kiko

✅Cieľom prevencie kriminality je predchádzať kriminalite tak, aby sa darilo zvyšovať kvalitu života a pocitu bezpečia všetkých občanov.? Na dosiahnutie tohto cieľa je dôležité odstraňovať príležitosti pre trestnú a inú protispoločenskú činnosť.? ?Na rozhovor sme si pozvali vedúcu komunikácie a prevencie Mjr. Mgr. Danka Adamiková.??

Verejné hlasovania za náš projekt v predajni TESCO

od hknmnv

Vážení rodičia, priaznivci športu, detí a mládeže, aj tento rok sme sa zapojili do projektu Nadácie Tesco ,,Vy rozhodujete my pomáhame“. Náš projekt s názvom ,,Novomestský región žije hokejom“ postúpil do 2. kola, kde už hlasujete priamo vy fanúšikovia a zákazníci Tesco. Za každý nákup v sieti Tesco obdržíte žetón, ktorý vhodíte do jedného z troch hlasovacích boxov. Hlasovanie trvá do 13.2.2022.  

1. miesto = 1300eur
2. miesto = 600eur
3. miesto = 300eur

Výhra bude použitá na rozvoj mládeže, konkrétne na vybavenie mladých hokejistov. Aj týmto spôsobom im uľahčíme začiatok k športovaniu. Príďte podporiť naše deti. ĎAKUJEME ☺