Pre rodičov

Sekcia pre rodičov, kde nájdete potrebné informácie pre rodičov

Tlačivá

Prihláška do HK NMNV HK NMnV Prihláška do klubu Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti: HK NMnV Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti Čestné vyhlásenie Covid-19 HK NMnV Čestné prehlásenie Covid-19  Vrátenie rodičovského príspevku…

Prenájom klubovej výstroje

Prenájom klubovej výstroje

Hráč HK NMnV má bezplatný nárok na výmenu hokejovej výstroje v priebehu sezóny. Hráč môže meniť výstroj len raz za sezónu. Pri prevzatí hokejovej výstroje je rodič povinný podpísať vypísaný preberací…