Vážení rodičia, nadšenci a fanúšikovia ľadového hokeja,

finančnou čiastkou, ktorou prispejete na činnosť nášho klubu, vyjadríte svoj názor – súhlasíte s našou činnosťou a podporujete hokej. Prispejete na zmysluplné trávenie voľného času detí.

V našom klube trénujú 4 vekové kategórie, 106 chlapcov a dievčat. Vyrastú z nich dobrí športovci – hokejisti, sebavedomí a šikovní mladí ľudia. Majú talent, obetavých a profesionálnych trénerov a rodičov, ktorí ich všemožne podporujú. V dnešnej situácii je každá pomoc vítaná. Snažíme sa o kvalitné tréningy, o výborné organizačné zázemie klubu, o budovanie komunity.

V snahe zlepšiť podmienky našich zverencov sa obraciame na Vás s prosbou: venujte nám VAŠE DVE PERCENTÁ. Budú použité na činnosť klubu pre deti a mladých ľudí, ktorí milujú hokej. Snažíme sa z nich vychovať plnohodnotných mladých ľudí pre našu spoločnosť, so všetkými kladnými hodnotami, ktoré môžu vďaka hokeju získať. Keď z nich vyrastú slušní a schopní ľudia, naša snaha a Váš dar budú znamenať veľmi veľa!

Za Váš príspevok Vám ĎAKUJEME!

Ak ste zamestnanec

 1. Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a následne požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (stiahnutie tu). Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane, táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 2. Vyplňte Vyhlásenie o preukázaní podielu zaplatenej dane (stiahnutie tu) spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 3. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie o preukázaní podielu zaplatenej dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2021 na daňový úrad (adresu si nájdete tu). Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie za rok 2020

 1. 2% z dane poukazujete priamo v daňovom priznaní pre fyzické osoby. V tlačive sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: IČO: 50040898 (zarovnanie sprava, prvé 4 políčka ostávajú prázdne), SID: žiadne, Právna forma: Občianske združenie, Obchodné meno (názov)Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o.z. Sídlo: Zelená voda II, Súpisné/orientačné číslo: 3204/203, PSČ: 915 01, Obec: Nové Mesto nad Váhom
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2021) na Váš daňový úrad (adresu si nájdete tu). Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Ak ste právnická osoba

 1. Minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby.
 2. POZOR
  • Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.03.2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane
  • Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.03.2021) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: IČO: 50040898 (zarovnanie sprava, prvé 4 políčka ostávajú prázdne), SID: žiadne, Právna forma: Občianske združenie, Obchodné meno (názov)Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o.z. Sídlo: Zelená voda II, Súpisné/orientačné číslo: 3204/203, PSČ: 915 01, Obec: Nové Mesto nad Váhom
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2021) na Váš daňový úrad (adresu si nájdete tu). Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.