Category: Poplatky

Klubové poplatky

0

Vrátenie rodičovského poplatku

Pri absencii hráča zo zdravotných dôvodov je rodič povinný vopred nahlásiť začiatok PN Predsedovi HK alebo hlavnému trénerovi kategórie, kde hráč pôsobí. Rodič bude informovať sms správou.   Rodič ma nárok na vrátenie Rodičovského...

0

Prenájom klubovej výstroje

Hráč má bezplatný nárok na výmenu hokejovej výstroje v priebehu sezóny. Hráč môže meniť výstroj len raz za sezónu. Pri prevzatí hokejovej výstroje je rodič povinný vypísať preberací protokol.   1. HRÁČ do 4. šht...

0

Rodičovské paušálne príspevky

Rodičovské paušálne príspevky je potrebné uhrádzať na bankový účet Hokejového klubu Nové Mesto nad Váhom, o z. Banka:                                 Všeobecná úverová...